Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Fang Feng Tong Sheng Pian (Weitalite™)

Formulas

$ 9.95
was $ 12.95
- +

Fang Feng Tong Sheng Pian

(Weitalite™)

Fang Feng Tong Sheng Pian Ingredients


Siler root
Schizonepetae plant
Forsythia fruit
Mint
Cinnamon twig
Ligusticum rhizome
Chinese Angelicae root
White Peony root
Skullcap root
Balloon flower root
Licorice root
White Atractylodis rhizome
Gardeniae seed
Rhubarb Root and Rhizome
Epsom Salts
Talc
Gypsum 
(Fang Feng)
(Jing Jie)
(Lian Qiao)
(Bo He)
(Gui Zhi)
(Chuan Xiong)
(Dang Gui)
(Bai Shao)
(Huang Qin)
(Jie Geng)
(Gan Cao)
(Bai Zhu)
(Zhi Zi)
(Da Huang)
(Mang Xiao)
(Hua Shi)
(Shi Gao)

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out