Schieffler root

Sold out
$ 8.95

DU HUO JI SHENG WAN

BE CAREFUL. Counterfeit versions of this product exist, some containing pharmaceutical pain killers.

Also available as Low Back Pill Made in USA

 

DU HUO JI SHENG WAN INGREDIENTS

 1. DU HUO (Radix Angelicae Pubescentis) 
 2. XI XIN (Herba cum Radice Asari)
 3. FANG FENG (Radix Ledebouriellae Divaricatae)
 4. QIN JIAO (Radix Gentianae Qinjiao)
 5. SANG JI SHENG (Ramulus Loranthi)
 6. DU ZHONG (Cortex Eucommiae Ulmoidis)
 7. HUAI NIU XI (Radix Achyranthis Bidentatae)
 8. ROU GUI (Cortex Cinnamomi Cassiae)
 9. DANG GUI (Radix Angelicae Sinensis)
 10. CHUAN XIONG (Radix Ligustici Wallichii)
 11. SHU DI HUANG (Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata)
 12. BAI SHAO YAO (Radix Paeoniae Lactiflorae)
 13. REN SHEN (Radix Ginseng)
 14. FU LING (SCLEROTIUM Poriae Cocos)
 15. ZHI GAN CAO (Radix Glycyrrhizae Uralensis)
Sale

Unavailable

Sold Out